Sjövattenförening nr 3, Ekbacken.

 

Sjövattenförening nr 3 omfattar ett 40-tal fastigheter efter Båtstigen, Bläcksvampsvägen, Ekbacksvägen, Fingersvampsvägen och Toppmurklevägen på Ekbacken. Föreningen har sitt pumphus vid Fullerö båtklubbs hamn där också kontaktuppgifter till styrelsen finns anslaget. Styrelsen består av Börje Strömberg, ordförande, Lars Adamsson, sekreterare, Camilla Bodin, kassör och Bengt Lillqvist, tillsyningsman.