Gröna gruppens förslag till långsiktig skötselplan

Vid årets föreningsstämma beslutades att Gröna gruppens förslag till långsiktig handlingsplan för föreningens allmänningar skulle publiceras på föreningens hemsida. 
Observera dock att detta endast är ett förslag. Vad som ska göras och när avgörs av föreningens styrelse som enligt stadgarna ansvarar för samfällighetens skötsel och ekonomi.