Gröna gruppens förslag till långsiktig skötselplan

Detta är gruppens förslag till långsiktig skötselplan. Vad som ska göras och när avgörs av föreningens styrelse som enligt stadgarna ansvarar för samfällighetens skötsel och ekonomi.