Dataskydd (GDPR)

Register över behandling av personuppgifter – en rutin för Fullerö Samfällighetsförening

Fullerö samfällighetsförening behandlar personuppgifter för att fullfölja skyldigheten om register enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, för att kunna fakturera samfällighetsavgiften inklusive avgift för vatten, för att kunna betala ut ersättningar till styrelsemedlemmar, för att kunna samverka med sjövattenföreningar, båtklubbar, trivselförening samt bredbandsförening (gäller endast styrelsemedlemmar i nämnda föreningar). Syftet med behandlingen är att kunna genomföra ovanstående aktiviteter och för att uppfylla våra förpliktelser gentemot våra medlemmar.

Ansvarig för personuppgifterna är ordförande, kassör samt styrelsemedlem som är ansvarig för medlemsregister/vattenavläsning

Styrelsen behandlar följande uppgifter från våra medlemmar:

– Fastighetsbeteckning – Namn
– Adress

Styrelsen behandlar följande uppgifter på styrelsemedlemmar från föreningar verksamma på området:

– Namn
– Adress
– Telefonnummer

Styrelsen behandlar följande uppgifter från styrelsemedlemmar samt personer som utför arbete åt samfällighetsföreningen:

– Namn
– Adress
– Bankkonto
– Telefonnummer – E-post
– Personnummer

Hantering av personuppgifter i Fullerö Samfällighetsförening

Genom ditt medlemskap i Fullerö Samfällighetsförening hanterar vi dina personuppgifter. Det gör vi för att kunna administrera medlemskapet och fullfölja våra förpliktelser gentemot er som medlemmar. Vi hanterar era personuppgifter för att fullfölja skyldigheten om register enligt lag (1973:1150) förvaltning av samfälligheter för att kunna, fakturera samfällighetsavgiften samt avgift för vattenförbrukning, ha kontakt med föreningar verksamma inom föreningens område.


Följande personuppgifter hanterar vi – Fastighetsbeteckning – Namn – Adress

Ni kan få tillgång till era personuppgifter som vi hanterar genom att kontakta ordförande, kassör eller ansvarig för medlemsregister/vattenavläsning.

Vi lagrar era personuppgifter så länge ni är medlemmar av föreningen. När era personuppgifter inte längre är nödvändiga, vid exempelvis flytt, raderar vi era uppgifter.

Vi vill informera er om att om ni har klagomål på vår hantering av personuppgifter mottar vi dem gärna, ni har också möjlighet att vända er med klagomål till datainspektionen.

Mer information om föreningens hantering av personuppgifter hittar du i dokumentet; Fullerö samfällighets register över behandling av personuppgifter – en rutin för Fullerö Samfällighetsförening