Historia

Den äldsta bevarade omnämningen av namnet Fullerö är från 1200-talet. Mälaren var då en havsvik och Fullerö förmodligen en holme,
vilket även namnet antyder. I mitten på 1400-talet skänkte Riksmarsken Sten Pedersson Stierna Fullerö gods till Västerås domkyrka.

Under Reformationen som inleddes under 1520-talet lyckades Gustav Vasa vid riksdagen i Västerås sommaren 1527 genomdriva ett antal beslut som drastiskt minskade kyrkans politiska makt och dess ekonomiska resurser. Kyrkan skulle bl a överlämna sina slott
och stora gods till kungen.

Ett av dessa var Fullerö som då blev ett kronogods. Släkten Tott övertog Fullerö genom en bytesaffär med Gustav Vasa. Släkterna Bååt och Oxenstierna var därefter ägare av Fullerö.

1653 byggdes nuvarande huvudbyggnad byggnad och från den tiden benämndes byggnaden Fullerö slott. Översten greve Carl Gustaf Oxenstierna nödgades 1687 sälja Fullerö slott till administratören över Oxenstiernas egendomar, Mårten Gavelius, 1686 adlad Cronstedt. Då denne saknade egna avkomlingar, ärvdes han 1696 av sin styvson, riksrådet och serafimerriddaren greve Jakob Olderman Cronstedt , som 1739 gjorde Fullerö slott med underlydande gårdar till fideikommiss för släkten. Han efterträddes 1751 av sin son, presidenten greve Carl Johan Cronstedt. Sen dess har Fullerö slott gått i arv som Fideikommiss inom familjen Cronstedt.

(Källor: Fideikommissnämnden, Nordisk familjebok Uggleupplagan och Wikipedia)