Gröna gruppen

 Gröna gruppen är en intressegrupp med syfte att jobba för samfällighetens grönområden.  Gruppen bildades efter en motion till föreningsstämman 2020 då gruppens initiativtagare fick i uppdrag att lämna förslag om en långsiktig, rådgivande, skötselplan för området. Gruppen är fristående från styrelsen som enligt föreningens stadgar har uppdraget att förvalta samfällighetens allmänningar.

Gröna Gruppen och varför vi finns. 

Gröna gruppen bildades 2020 av följande anledningar: 

1) Många på området tyckte att området förändrades för mycket  – att grönska och charm försvann. 

2) Många tycker att man kan utveckla vårt fina område varsamt så att det blir ännu finare. 

Gröna gruppens huvudmål.

1) Att bevara karaktären på området . 

Det betyder att vara aktsam om träd och buskar och bevara de gröna remsorna vid tomterna som är speciella för området. 

2) Att ta vara på vårt unika och sjönära läge. 

Att avverka skymmande sly mot sjön, och skapa fina utsiktspunkter så att alla kan njuta av utsikten vid promenader. 

3) Att avverka och gallra med försiktighet i våra skogsdungar.

Det är fint med luftiga skogspartier men vi bör värna om återväxt och biologisk mångfald. 

4) Att utveckla genom att ge förslag på förbättringar. 

Gröna gruppen:

Lena Siöwall, kontaktperson 0735-627 657

Elin Appelgren

Annika Danielsson

Lena Karacagil

Indi Persson

Rose Marie Sivard

Lena Siöwall

Elvira Karlsson