Parkeringsregler på området

Från och med sommaren 2023 råder parkeringsförbud på rödmarkerade platser på området.
Det är ej tillåtet att parkera på dessa platser och regelbunden parkeringsövervakning sker.
Vid blåmarkerade vägar krävs ett parlkeringstillstånd.