Regler betr. bryggor/pirer

Styrelsen för samfälligheten får ibland frågan om man får bygga en brygga vid sin tomt. En enklare brygga kan man få bygga utan byggnadslov om den inte medför olägenheter för andra. Men eftersom allt vatten inom Fullerö samfällighet är allmänning, krävs ett godkännande av samfällighetens styrelse som förvaltar all samfälld mark.

Styrelsen har beslutat om följande regler beträffande bryggor och pirer:

”För anläggande av bryggor och pirer vid strandtomt krävs tillstånd av samfällighetens styrelse då alla ytor utanför den egna tomten är samfälld mark, allmänning, som förvaltas av styrelsen. Efter prövning kan styrelsen ge tillstånd till brygga eller pir med, i normalfall, högst fyra meters längd och två meters bredd. Då bryggan/piren står på samfälld mark och därigenom tillgänglig för alla, får den inte förses med någon form av byggnad, exempelvis lusthus, bastu eller sjöbod.
Bryggan/piren ska vara tydligt markerad ytterst mot sjösidan för att inte utgöra en fara för båttrafik í mörker och vid dålig sikt.”

Vid brygga får en boj utplaceras i sjön för tillfällig förtöjning på skäligt avstånd från bryggan.

Dessa regler gäller för strandägare, det är ej tillåtet att anlägga en brygga på områdets allmänningar.

Allemansrätten gäller för övrigt även bryggor där vem som helst har rätt att kortvarigt lägga till. Man får dock inte hindra ägaren från att utnyttja sin brygga.