Kallelse till årsstämma

På grund av Postens nya rutiner med utdelning av post enbart varannan dag, är det möjligt att någon medlem inte kunnat få kallelsen inom den tid som är fastslaget i föreningens stadgar. Enligt stadgarna ska kallelsen ha meddelats samtliga senast 14 dagar före...

Vägsopning

Under vecka 14, med start 4 april, kommer vägarna inom området att sopas rena från vinterns sand. Den som eventuellt har sand på sina uppfarter kan passa på att sopa ner det på vägen så tar sopmaskinen hand om det.Tänk också på att inte parkera bilar efter vägen som...

Befolkningsstatistik

Enligt den senaste befolkningsstatistiken bodde vid årsskiftet 2021/22 1.085 personer inom Ekbacken-Enhagen i Västerås. Av dessa var 536 kvinnor och 549 män. Under de senaste åren har en generationsväxling skett inom området när äldre flyttat bort och ersatts av yngre...

Nytt från Trivselföreningen

Den 9 mars valdes en ny styrelse då tidigare ordförande Kerstin, kassör Marie-Louise och ledamot Gun-Britt aviserat sina avgångar. Vi vill tacka dessa damer för lång och trogen tjänst i trivselföreningens styrelse och fantastiskt arbete med att genomföra aktiviteter,...

Nytt från styrelsen

FÖRENINGSSTÄMMAN. Efter att pandemirestriktionerna för större sammankomster nu slopats, kan föreningsstämman hållas den 20 april som planerats. Vid stämman kommer styrelsen att föreslå oförändrad föreningsavgift men ökad rörlig avgift för vatten från 14 till 15 kr p g...

Info från Valberedningen

Nu är Valberedningen igång med sitt arbete inför förslag till val av styrelse på Årsstämman. Vi tar tacksamt emot information som berör vårt arbete i Valberedningen ni når oss genom hemsidan och mail valber@fullerosmf.se Och vill ni nå oss personligen så är det...