Asfaltering och Summer Meet

Mälarenergis ledningsarbete på Ekbacken är snart slutfört och inom närmaste veckorna kommer asfaltering att genomföras. Detta kommer innebära begränsad framkomlighet på Ekbacken. Dock ska detta inte påverka oss nämnvärt då det i de allra flesta fall finns alternativa...

Parkeringsövervakning påbörjad

Parkeringsövervakningen som beslutades om på årsstämman är nu igång på området. I och med detta krävs tillstånd att parkera i de områden som visades upp i kallelsen. De fastigheter som berörs av parkeringstillstånd är meddelade och har nu fått sina tillstånd. Noterar...

Spolning av vattenledningar

På torsdag 15 juni påbörjas spolning av vattenledningarna på Ekbacken. Arbetet med genomspolningen kommer att ta ca. en vecka. Det kan innebära att det låter i era vattenledningar/rör och att vattenlåsen töms på vatten men det är helt normalt.

Information från Gröna gruppen angående jättebalsamin

Lördag den 17 juni mellan klockan 10-11 träffas vi vid Södra sjöstigen för att dra upp jättebalsamin, den växten vill vi inte ha in i våra trädgårdar! Jättebalsamin är lätt att ta upp och man behöver ingen spade. Vill du hjälpa till? Blir uppslutningen stor går...

Angående fallskärmshoppare

I samband med den tragiska fallskärmsolyckan i september 2022 så delade fallskärmsklubben ut information kring händelsen i en del postlådor, fick du ingen lapp i lådan så finns texten att läsa i sin helhet nedan. Henrik Bjerkeryd meddelade också att beslutet att inte...

Återställning påbörjad på Ekbacken

Mälarenergi har nu påbörjat återställning av vägar och grönytor på Ekbacken. Första etapp för återställning är Gränsvägen, där ny jord och gräs redan lagts ut på stora delar av grönytan i anslutning till vägen. Här vill vi uppmana alla att respektera de avspärrningar...