Nerspolade trasor onödig extrakostnad

Nu har det hänt igen!Trasor som spolats ner i toaletten och orsakar stopp i avloppspumpen. Styrelsen har flera gånger under de senaste åren påpekat att trasor och andra textilier inte får spolas ner i toaletten. Senast i slutet av augusti korkades pumpen vid...

Båtklubbens grind

Fullerö båtklubbs grind mot sin vågbrytare i hamnen har väckt kritik och frågor har också ställts till styrelsen för Fullerö samfällighetsförening om grinden. Styrelsen för samfälligheten vill därför ge en bakgrund till sitt förhållande till områdets båtklubbar. ...

Årstämma 2020

Årsstämma utomhusvid dansbanan Styrelsen för Fullerö samfällighetsförening har beslutat att den uppskjutna årsstämman ska hållas den 20 augusti kl 18.30. I år dock utomhus vid dansbanan på Enhagen då styrelsen förstått att många inte vill sitta inomhus i en lokal...

VA-spolning på Ekbacken

Under vecka 32 med början den 3 augustikommer VA-nätet på Ekbacken att spolas igenom för att förebygga ovälkomna stopp i ledningarna. Arbetet beräknas ta en vecka och berör fastigheter efter Bläcksvampsvägen, Båtstigen, Toppmurklevägen, Stenmurklevägen,...