Medlemsavgifter

Årlig medlemsavgift 6.000 kr per år och fastighet.
Rörlig vattenavgift 15 kr/kbm.
Fastighet som inte har anvisad vattenmätare monterad eller där mätaren blivit satt ur funktion debiteras en årlig förbrukning motsvarande 1.000 kbm = 15.000 kr.
Påminnelse om betalning 50 kr.
Byte av skadad vattenmätare 2.500 kr
Framtagning av övervuxen avstängningsventil 1.000 kr.

Medlemsavgiften debiteras enligt beslut av föreningsstämman två gånger per år:
3000 kr + rörlig kostnad för vatten debiteras för betalning 30 april och
3000 kr + rörlig kostnad för vatten debiteras för betalning 30 oktober.