Fiske i våra vatten

Den västmanländska delen av Mälaren är så kallat enskilt vatten. I enskilt vatten är handredskapsfiske (fiske med ett spö fört från hand) tillåtet för var och en med stöd av den så kallade frifiskerätten. Fiske med handredskap är gratis och inget fiskekort behövs. Trollingfiske är fiske med flera spön och är inte tillåtet i vår del av Mälaren.

Nätfiske

Cirka 500 ha av Mälaren ingår i Fullerö samfällighetsförening. Vårt fiskevatten sträcker sig från Gränsvägen ut till ön Hovaren, som ägs av föreningen, efter farleden till en linje från stranden vid Södra Sjöstigen ut till farleden. Nätfiske är tillåtet i vår del av Mälaren! Är du intresserad av att nätfiska gös, gädda och abborre på vårt fiskevatten? Du har möjlighet till detta om du är fastighetsägare i vår samfällighet eller gift/sambo med denne. Det finns dock vissa begränsningar på nätfisket. Begränsningarna är att högst fem utövare får nätfiska samtidigt och att högst tre nät om sammanlagt längst 100 meter får användas.

Om Du är intresserad eller vill ha mer information kring nätfiske eller andra frågor kring fiske på vårt fiskevatten så kontaktar du vår fiskeriansvarige som är: Claes Lennartsson, Musseronvägen 21 telefon 076- 329 12 96