Badplatser

Fullerö samfällighetsförening ansvarar/förvaltar sex allmänna badplatser.

Styrelsens benämning på dessa är:

Ekbacksbadet (B1), Tryffelbadet (B2), Margaretabadet (B3), Enhagsbadet (B4), Piren (B5), Pumpbryggan (B6) och Alnöbryggan M7.

Badplatserna är markerade med B1 – B6 och M7 på områdeskartan.

ANSVARSFÖRHÅLLANDEN

Styrelsefunktionären med ansvar för allmänningar är huvudansvarig för samfällighetens förvaltning av badplatserna med tillhörande badbryggor.

Till sin hjälp finns det som regel en utsedd ”Badplatsvärd” för respektive badplats. Badplatsvärdarna är närboende medlemmar

som ofta besöker aktuell badplats. Badplatsvärdarnas uppgift är att svara för den löpande tillsynen när det gäller ordning och säkerhet

samt vara kontaktperson för besökare till badplatsen. Badplatsvärdarna har också som uppgift att initiera åtgärder för att vårda och ansa

området kring badplatsen och underhållet av badbryggan. I badplatsvärdarnas uppgift ingår även att löpande kontrollera befintlighet

och funktion på den utrustning som är anskaffad för vattenlivräddning. Kontakt uppgifter till badplatsvärden finns anslaget vid respektive badplats

ORDNING och SÄKERHET

En anslagstavla finns vid varje badplats. På anslagstavlan finns information om badplatsens namn vem som är badplatsvärd och anvisningar

som sammanhäger med vattenlivräddning och badplatsens ordning och säkerhet. I anslutning till de allmänna badplatserna får inte hundar vistas

vilket även framgår skyltningen på respektive badplats.

Områdeskarta (klicka för stor bild)