Sjövattenföreningar

Under sommarhalvåret har de flesta av samfällighetens fastigheter tillgång till
Mälarvatten för bevattning. Sjövattenanläggningarna sköts inte av samfälligheten
utan antingen av fristående större sjövattenföreningar eller löst sammansatta
intressegrupper. Anläggningarna varierar i storlek från att omfatta några få fastigheter
till över 100 stycken.

Det pågår ett arbete i styrelsens regi med att inventera och dokumentera alla
sjövattenanläggningar inkl. kontaktpersoner.

Om du i nuläget är intresserad av att få tillgång till sjövatten så är styrelsens
rekommendation att du hör med närmaste granne vem som är kontaktperson för er
närmaste sjövattenanläggning.

Ekbackens bevattningsanläggning

Kontaktperson:

Kurt Selling, 021-50370

Föreningen Enhagsvatten

Föreningen Enhagsvatten

Hemsida: www.enhagsvatten.se

Ordförande: Greger Johansson, greger@bzsweden.se

Driftansvarig: Peter Siöwall, 021 – 528 22, petersiowall@yahoo.se

Adressändringar, fakturafrågor: Leif Björkström, leif.bjorkstrom@telia.com

Sjövattenföreningen Ekbacken

Sjövattenförening nr 3 omfattar ett 40-tal fastigheter efter Båtstigen, Bläcksvampsvägen, Ekbacksvägen, Fingersvampsvägen och Toppmurklevägen på Ekbacken. Föreningen har sitt pumphus vid Fullerö båtklubbs hamn där också kontaktuppgifter till styrelsen finns anslaget. Styrelsen består av Börje Strömberg, ordförande, Lars Adamsson, sekreterare, Camilla Bodin, kassör och Bengt Lillqvist, tillsyningsman.