Sjövattenföreningar

Under sommarhalvåret har de flesta av samfällighetens fastigheter tillgång till
Mälarvatten för bevattning. Sjövattenanläggningarna sköts inte av samfälligheten
utan antingen av fristående större sjövattenföreningar eller löst sammansatta
intressegrupper. Anläggningarna varierar i storlek från att omfatta några få fastigheter
till över 100 stycken.

Det pågår ett arbete i styrelsens regi med att inventera och dokumentera alla
sjövattenanläggningar inkl. kontaktpersoner.

Om du i nuläget är intresserad av att få tillgång till sjövatten så är styrelsens
rekommendation att du hör med närmaste granne vem som är kontaktperson för er
närmaste sjövattenanläggning.