Trivselföreningens Styrelse

Så här ser Styrelsen ut för Trivselföreningen i dagsläget.

Ordförande:

Kerstin Magnusson
Enhagsvägen 12
021-522 77
070-747 54 46

Kassör:

Marie-Louise Nilsson
Pumpstigen 24
021-35 45 02
072-749 04 12

Sekreterare:

Katarina Eriksen
Fingersvampsvägen 5
021-610 75
070-465 77 37

Ledamöter:

Gun-Britt Rickardsson
Karljohansvägen 10
021-500 14
076- 872 27 72

Elin Barklund
Östra Sjöstigen 8
070-444 18 87

Sanna Scheer
Enhagsvägen 21
070-620 38 66

Victoria Ardakani
Blodriskevägen 6
076-765 28 05

Anabel Oldfield
Norra Sjöstigen 2
073-982 82 74

Sofie Lidholm
Champinjonvägen 14
076-569 03 77

Revisor:
Ingemar Sandström
Fingersvampsvägen 9

För att maila, skriv till trivsel@fullerosmf.se

Samtliga positioner i Trivselföreningens styrelse sträcker sig över 1 år. Omval sker i månadsskiftet Mars/April. Vid omval skiftar alla så att ingen sitter mer än 1 år i sträck på sin nuvarande position, förutom ledamöter som kan fortsätta att vara ledamot.