Trivselföreningens Styrelse

Så här ser Styrelsen ut för Trivselföreningen i dagsläget.

Ordförande:

Magdalena Alm
Enhagsvägen 9
021-470 95 25
070-327 07 43

 

Vice ordförande:

Elin Barklund
Östra Sjöstigen 8
070-444 18 87

 

Kassör:

Marie-Louise
Pumpstigen 24
021-35 45 02
072-749 04 12

 

Sekreterare:

Katarina Eriksen
Fingersvampsvägen 5
021-610 75
070-465 77 37

 

Ledamot:

Gun-Britt Rickardsen
KarlJohansvägen 10
021-500 14
0768-722 772

 

Ledamot:

Sanna Scheer
Enhagsvägen 21

För att maila, skriv till trivsel@fullerosmf.se

 

Samtliga positionen i Trivselföreningens styrelse sträcker sig över 1 år. Omval sker i månadsskiftet Mars/April. Vid omval skiftar alla så att ingen sitter mer än 1 år i sträck på sin nuvarande position, förutom ledamöter som kan fortsätta att vara ledamot.