Ansvarsområde Vatten/Avlopp

Vattenavläsning:
Vattenavläsning sker genom fjärravläsning och debiteras två gånger per år. Det är iinte tillåtet att stänga av eller sätta sin vattenmätare ur bruk på annat sätt, utan att först ha meddelat detta till föreningens VA-ansvarig. Fjärravläsningssystemet registrerar varje avstängning varför icke rapporterade avbrott medför extra kontrollarbete vid kommande vattenavläsning. Enligt beslut från årsstämman debiteras de fastigheter där reglerna inte följs för en förbrukning motsvarande 1.000 kbm.

JOUR Vatten och avloppsnätet

Vid behov av hjälp vid akuta fel eller andra vitala störningar i
vårt vatten och avloppsnät är samfällighetens kontaktpersoner

Göran Brofeldt (1:a hand)
Norra Sjöstigen 3
Telefon: 021- 523 76, 070-326 31 70
kgbslinjekonsult@gmail.com

Anmäl avläsning av vattenmätare

Allmänna regler för vatten/avlopp

Regler för nybyggnation