Styrelsen

Fullerö Samfällighetsförening

Styrelse
Gustav Berglund, ordförande
Vattustigen 8
Telefon: 0704-026668
gustav@fullerosmf.se
Louise Björk, kassör, vice ordförande
Allmänningsvägen 5
Telefon: 070 – 303 87 61
louise@fullerosmf.se
Pernilla Einarsen, sekreterare
Vattustigen 12
Tel: 070-311 96 89

Bert Jättne, ansvarig allmänningar
Båtstigen 20
Telefon: 070-568 99 00
bert@fullerosmf.se
Per Tunander, vägansvarig
Telefon: 070-314 05 04
per.tunander@telia.com
Göran Brofeldt, VA-ansvarig
Norra Sjöstigen 3
Telefon: 070-326 31 70
kgbslinjekonsult@gmail.com
Johan Swärdh, ansvarig för lekplatsen/bitr vattenavläsning
Tryffelvägen 6
Tel: 073 – 84 74 885
johan@fullerosmf.se
Erik Johansson projektbaserade arbetsuppgifter
Telefon: 076-318 38 73

erik.johansson@hotmail.com

Suppleanter
Clara Andersson, projektbaserade arbetsuppgifter
Peter Persson, projektbaserade arbetsuppgifter
Andrew Burns, ansv välkomstbrev för nya medlemmar
Revisor Revisorssuppleanter
Helena Andersson
Västerås Revison AB
Trefasgatan 1
721 30 Västerås
070-1658034
Jesper Lejdström,
Västerås Revison AB
Trefasgatan 1
721 30 Västerås
Telefon: 0771-201010
Internrevisor Internrevisor Suppleant
Hjördis Olsson
Pumpstigen 13
0979-3534525
Ingemar Sandström
Fingersvampsvägen 9
070-3527323
Valberedning
Katarina Eriksen 070-465 77 37

Maria Andersson 021-52827

Christer Looström 070-586 96 74

valber@fullerosmf.se