Styrelsen

Fullerö Samfällighetsförening

Styrelse Revisorer
Gustav Berglund ordförande
Vattustigen 8
Telefon: 0704-026668
gustav@fullerosmf.se
Helena Andersson,
Auktoriserad revisor
BDO Mälardalen
Lysgränd 3, 721 30 Västerås
Telefon: 10 82 30
Bert Jättne, vice ordförande,
Ansvarig allmäningar
Båtstigen 20
Telefon: 070-568 99 00
bert@fullerosmf.se
Ann-Sophie Johansson,
Musseronvägen 17
Telefon: 526 86
Pernilla Einarsson, sekreterare och kontaktperson Gröna gruppen
Vattustigen 12
Tel: 070-311 96 89

Revisorssuppleanter
Louise Björk, kassör
Allmänningsvägen 5
Telefon: 070 – 303 87 61
louise@fullerosmf.se
Lars Lindgren,
Auktoriserad revisor
BDO Mälardalen AB Lysgränd 3
721 30  Västerås
Telefon: 10 82 30
Per Tunander, vägansvarig
Telefon: 070-314 05 04
per.tunander@telia.com
Ingemar Sandström,
Fingersvampsvägen 9Telefon 070-352 73 23
Valberedning
Peter Markoff, projektbaserade arbetsuppgifter
Telefon: 070-5308113

  • Katarina Eriksen 070-465 77 37
  • Joacim Sundqvist 073-940 53 53
  • Christer Looström 070-586 96 74
  • valber@fullerosmf.se
Göran Brofeldt, VA-ansvarig
Norra Sjöstigen 3
Telefon: 070-326 31 70
kgbslinjekonsult@gmail.com
Johan Swärdh, ansvarig för lekplatsen/bitr vattenavläsning
Tryffelvägen 6
Tel: 073 – 84 74 885
Suppleanter
Clara Andersson, projektbaserade arbetsuppgifter
Erik Johansson, projektbaserade arbetsuppgifter
Andrew Burns, ansv välkomsbrev för nya medlemmar