Styrelsen

Fullerö Samfällighetsförening

Styrelse
Gustav Berglund, ordförande
Vattustigen 8
Telefon: 070-40 26 668
gustav@fullerosmf.se
Allana Olsson, kassör
Champinjonvägen 16
Telefon: 073-08 38 397
allana@fullerosmf.se
Pernilla Einarsen, sekreterare
Vattustigen 12
Tel: 070-311 96 89

Bert Jättne, vice ordförande, ansvarig allmänningar
Båtstigen 20
Telefon: 070-56 89 900
bert@fullerosmf.se
Peter Persson, vägansvarig
Kremlavägen 2
Telefon: 076-677 96 50
peter@fullerosmf.se
Göran Brofeldt, VA-ansvarig
Norra Sjöstigen 3
Telefon: 070-326 31 70
kgbslinjekonsult@gmail.com
Johan Swärdh, ansvarig för lekplatsen
Tryffelvägen 6
Tel: 073 – 84 74 885
johan@fullerosmf.se
Erik Johansson, bitr vattenavläsning, projektbaserade uppgifter
Ekbacksvägen 23
Telefon: 076-318 38 73
erik.johansson@hotmail.com
Suppleanter
Per Tunander, projektbaserade arbetsuppgifter
Sofie Lidholm, projektbaserade arbetsuppgifter
Andrew Burns, ansvarig välkomstbrev för nya medlemmar
Revisor Revisorssuppleanter
Helena Andersson
Västerås Revison AB
Trefasgatan 1
721 30 Västerås
070-1658034
Jesper Lejdström,
Västerås Revison AB
Trefasgatan 1
721 30 Västerås
Telefon: 0771-201010
Internrevisor Internrevisor Suppleant
Hjördis Olsson
Pumpstigen 13
070-3534525
Ingemar Sandström
Fingersvampsvägen 9
070-3527323
Valberedning
Maria Andersson 021-52827Marcus Pihlflykt 073-373 01 15valber@fullerosmf.se