Anmälan ny ägare

I samband med att en fastighet byter ägare är det angeläget att våra system för ekonomihantering och medlemsregister uppdateras. Blanketten ”Anmälan ny ägare” skall användas för att anmäla ett ägarbyte och ge underlag för uppdatering av samfällighetsföreningens register. Klicka på länken nedan för att få upp blanketten.

Checklista:

1. Gör en anmälan om ägarbyte till Fullerö Samfällighetsförening. Fyll i blanketten och skicka in den till Samfällighetsföreningen. Blankett för anmälan om ägarbyte finner ni här

2. Reglera vattenkostnaden mellan säljare och köpare

3. Reglera samfällighetsavgiften mellan säljare och köpare. Samfällighetsavgiften betalas per kalenderår och är 5 000 kr. Avgiften betalas vid 2 tillfällen med förfallodag den 30/4 (2 500 kr) och den 30/10, (2 500 kr). Kostnadsreglering av samfällighetsavgiften görs mellan säljare och köpare

4. I förekommande fall reglera kostnader och göra flyttanmälan till våra samverkande föreningar. Samverkande föreningar är bl a Ekbacken –Enhagen bredband SMF, Sjövattenföreningar, båt/bryggföreningar och trivselföreningen

Anmälan kan sedan skickas via E-post till samfälligheten genom att i fylld blankett sparas ner med exempelvis filnamnet ”Ny ägare samt fastighetsbeteckning” och skickas som bifogad fil till styrelsen@fullerosmf.se

Blanketten för anmälan om ägarbyte finner ni här