Gröna gruppens förslag till långsiktig skötselplan

Gröna gruppen gör en årlig promenad på området för att se hur det står till med allmänningarna. Därefter noterar vi på vår långsiktiga 20-punktslista (+karta) vad som är bra men också vad vi tycker bör åtgärdas. Se bifogade dokument ”Kommentarer, målbeskrivningar” och ”Karta över allmänningarna”. Då föreningen har god ekonomi anser Gröna gruppen att man årligen ska kunna genomföra minst ett av gröna gruppens förslag för att göra vårt område finare.

Bilagor till vårt förslag: