Föreningen

Att bo i en samfällighet innebär ett eget ansvarstagande i smått som stort. En samfällighetsförening ger oss en viss handlingsfrihet men medför också förpliktelser. Med stort engagemang kan mycket göras om var och en är beredd att dra sitt strå till stacken. Vi kan inte räkna med något stöd och hjälp från kommunen. Om något behöver göras, får vi göra det själva och även själva betala för det.

Styrelsen för samfälligheten har som huvuduppgift att sköta och underhålla områdets vägar, vårt eget vatten- och avloppsnät, föreningens gemensamma grönområden och badplatser samt dansbana och lekplats.
Fristående från styrelsen ser ett flertal båtklubbar till att vi har nära till egna båtbryggor medan olika sjövattenföreningar förser våra trädgårdar med näringsrikt sjövatten sommartid. Vi har också en bredbandsförening som sköter vårt fibernät. Sist men inte minst viktig är vår trivselförening som ordnar midsommarfester och andra sociala aktiviteter för att skapa sammanhållning och gemenskap i området.

Tillsammans har vi de senaste åren med gemensamma insatser kunnat bygga en fin lekplats för våra barn, rustat upp den gamla dansbanan till att bli ett nav för olika aktiviteter, asfalterat och höjt standarden på våra vägar, röjt bort sly från våra stränder för att ge sikt över Mälaren, underhållit sex fina bad med nya och säkra bryggor samt grusat fina gångstråk efter stränderna.
Få bostadsområden i Västerås kan erbjuda en lika attraktiv boendemiljö.

Samfälligheten består av 440 fastigheter/medlemmar. Inom Ekbacken-Enhagen var 1.086 personer bosatta 1 januari 2021.

Läs mer om området under Historia.