Dansbanans historia

Redan från slutet av 30-talet arrangerade olika typer av fester under sommarhalvåret för sommarboende inom områdena Ekbacken och Enhagen. Det mest uppskattade arrangemanget var midsommarfirandet. Föreningen Tomtarrendatorerna vid Ekbacken som bildades 1936 och 1945 namnändrades till Föreningen Ekbacken använde området i anslutning till nuvarande ”Röda ladan” vid Ekbacksvägen – Cronstedtvägen som festplats. Ladan var ursprungligen ett stall tillhörande Fullerö fideikommiss. På motsvarande sätt arrangerade föreningen på Enhagen olika typer av aktiviteter. Föreningen använde nuvarande fotbollsplan som festplats.

1947 genomfördes den första gemensamma midsommarfirandet för medlemmarna i föreningarna Ekbacken och Enhagen på Ekbackens festplats. Festplatsen utvecklades successivt fram till mitten på 50-talet bl a byggdes en utomhusdansbana utan tak och delar av ladan iordningställdes till kiosk.

1958 tvingades den då gemensamma föreningen Ekbacken – Enhagen att riva utomhusdansbanan när den nya Johanniesbergsvägen skulle anläggas. Ett intensivt arbete påbörjades för att ta fram alternativ för att kunna bibehålla föreningens festtraditioner och även i fortsättningen kunna förstärka föreningskassan med vinsterna från festarrangemangen. Föreningen kom att agera utifrån två alternativ antingen köpa eller hyra ladan eller flytta festplatsen till idrottsplatsen på Enhagen. Greve Cronstedt var inte villig att sälja ladan men föreningen fick under några år ”låna” ladan. Föreningen inredde ladan med ett dansgolv och en högt belägen musikestrad samt förbättrade kioskutrymmet. Föreningens långsiktiga mål var dock att utveckla idrottsplatsen på Enhagen till en ny festplats.

Föreningens nöjeskommitté hade från 1958 ständigt i uppdrag att ta fram ett förslag till slutlig lösning för föreningens festplats. I början av 1962 redovisade nöjeskommittén att de hade haft underhandkontakt med Hökåsens Egnahemsförening för ett eventuellt köp av deras dansbana som måste rivas. Priset för dansbanan bedömdes till 7- 800 kr. För rivning, flytt och återuppbyggnad hade några personer lämnat ett anbud på 2 900 kr under förutsättning att föreningen tillhandahöll material till grunden och ny takpapp

Styrelsen beslutade den 17 april 1962 att Nöjeskommittén och föreningens kassör fick i uppdrag att inköpa dansbanan samt att anta lämnat anbud på rivning, flytt och återuppbyggnad. Styrelsen beslutade vidare att styrelseledamoten G Thelenius skulle fungera som kontrollant samt ordförande och kassören skulle ordna byggnadstillstånd och elektriska installationer.

Dansbana var färdig för användning under sensommaren 1962. Den slutliga totalkostnaden för dansbanans etablering inkl. elinstallationer och anslutningsavgifter blev ca 10 000 kr enligt kassörens redovisning på styrelsemötet den 10/10 1962.