Gröna gruppen

 Gröna gruppen är en intressegrupp med syfte att jobba för samfällighetens grönområden.  Gruppen bildades efter en motion till föreningsstämman 2020 då gruppens initiativtagare fick i uppdrag att lämna förslag om en långsiktig, rådgivande, skötselplan för området. Gruppen är fristående från styrelsen som enligt föreningens stadgar har uppdraget att förvalta samfällighetens allmänningar.

Kontaktpersoner:
Lena Siöwall, 0735-627657
Elin Barklund, 0704-141887                                                                                                                                     
 Johan Swärdh, 0738-474885