Gröna gruppen

Gröna gruppen är en arbetsgrupp vars syfte är att jobba för våra grönområden på området.

Kontaktpersoner:
Lena Siöwall, 0735-627657
Elin Barklund, 0704-141887
Pernilla Einarsen, 0703-119689                                                                                                                                      
 Johan Swärdh, 0738-474885