Coronapandemin gör det omöjligt även i år att hålla samfällighetsföreningens årsstämma i maj, då den ska hållas enligt stadgarna. Styrelsen har inga förhoppningar om att restriktionerna vad gäller större folksamlingar ska ändras till dess. Stämman kommer därför att utlysas till preliminärt 17 juni, vilket även det kan vara osäkert.

Förra året fick stämman hållas efter sommaren och förmodligen kan det bli så även i år. Då hölls stämman utomhus vid dansbanan och samlade ett rekordstort antal medlemmar. Önskemål framfördes då också om att stämmorna ska fortsatta hållas vid dansbanan.

Samlingar utomhus är ett vågspel. Inte minst beroende på vädret. Det ger också tekniska begränsningar, som att inte kunna visa bilder samt svårigheter att alla ska kunna höra allt som sägs. Speciellt om någon vill ha ordet och står långt bort och dessutom inte talar tillräckligt högt.
Styrelsen ska dock överväga en utomhusstämma även i år, i annat fall hålls den som tidigare i Syriska församlingens lokal på Vallby.

Även om stämman skjuts upp, kommer utskick med kallelse innehållande verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, ekonomiska rapporter och motioner mm att skickas ut i god tid i slutet av mars eller början av april.
Kom ihåg att spara kallelsen till stämman. Denna kommer endast att skickas ut en gång.

Besked om stämman kan hållas i juni meddelas på föreningens anslagstavlor och på vår hemsida www.fullerosmf.se samt på Trivselgruppens facebooksida.

/Sekreteraren