Mälarenergis ledningsarbete på Ekbacken är snart slutfört och inom närmaste veckorna kommer asfaltering att genomföras. Detta kommer innebära begränsad framkomlighet på Ekbacken. Dock ska detta inte påverka oss nämnvärt då det i de allra flesta fall finns alternativa vägar att ta. Vid eventuella funderingar är det enklast att i första hand prata direkt med entreprenörerna då de har den senaste informationen om jobbet de genomför.

Även i år kommer Summer meet medföra en del åtgärder kring trafiksituationen på och omkring området. Västerås stad kommer precis som tidigare år införa stoppförbud längs Johannisbergsvägen samt stänga av infarten till Ekbacken. Då Johannisbergs camping i år inte kommer ha någon campingverksamhet på gräsytan som angränsar till vårt område kommer dock inga extra staket att sättas upp längs Gränsvägen.