Enligt den senaste befolkningsstatistiken bodde vid årsskiftet 2021/22 1.085 personer inom Ekbacken-Enhagen i Västerås. Av dessa var 536 kvinnor och 549 män.

Under de senaste åren har en generationsväxling skett inom området när äldre flyttat bort och ersatts av yngre familjer med barn. Av statistiken, som stadsledningskontoret tagit fram, kan man se ett ökande antal barn och ungdomar samt medelålders personer, något som kan förväntas fortsätta kommande år. Fortfarande bor dock många äldre kvar.

För att få lite perspektiv på utvecklingen kan nämnas att 1980 var endast 264 personer mantalsskrivna inom området. 95 procent av fastigheterna var sommarstugor där man bodde några månader om året. 1990 hade antalet fast boende ökat till 547.

Så här ser ålderssammansättningen ut i vårt område idag.

0-9 år124
10-19 år157
20-29 år65
30-39 år92
40-49 år173
50-59 år206
60-69 år114
70-79 år133
80-89 år21
90-99 år0
100- år0
  
  
/Sekreteraren 

Skickades från E-post för Windows