Två av områdets badbryggor håller just nu på att rustas upp för att vara badbara igen till sommaren. Det är Tryffelbadet där de gamla bryggpålarna börjat murkna och ge efter, samt bryggan vid Ekbacksbadet som får ett större bryggdäck för att svara mot ett ökat tryck av badare.

Med ett stadigt stativ på isen och med rejält lyftblock pressar Sören Snäckerström sakta upp de gamla tryckimpregnerade pålar som sitter rejält nedslagna, sju meter i leran. Styrelsens allmänningsgrupp med Sören och Sture Leandersson samt personal från kommunens arbetsmarknadsgrupp svarar för det hårda jobbet med bryggorna.
25 centimeter tjock is har underlättat arbetet med borttagning av bryggpålar och plankor men när även isen nu börjat ruttna av värmen, klarade inte ens 25 cm is belastningen av Snäckerströms stolplyft varför kranbil till slut måste ta över. 

Under senvintern har tio stålrör slagits ner till fast berg, som mest tolv meter, djupt i leran vid Tryffelbryggan och fyra rör, fyra meter ner i leran vid Ekbacksbryggan. Mellan rören svetsas stålbalkar till en ram för bryggornas plankbeläggning.  Allt rejält för att klara trycket från både is, badgäster och tidens tand. Om ett par månader ska allt vara klart.Med de här två bryggorna har styrelsen nu låtit rustat upp samtliga badbryggor i området. Pumpbryggan rustades upp för fyra år sedan och förra året ersattes Pirenbryggan och Margaretabryggan med nya bryggor med hjälp av medel från EU och Jordbruksverket. Dessutom har även bryggan vid Enhagsbadet fått ny plankbeläggning och riktats upp under sommaren.
Därmed hoppas styrelsen att badbryggorna ska hålla överskådlig tid framöver utan ytterligare åtgärder. Tack vare hjälpen från kommunens arbetsmarknadsgrupp och egna insatser har också kostnaderna kunnat hållas nere.

Tio bryggrester uppdragna

Vinterns tjocka is har även gjort att Sören Snäckerström kunnat fortsätta ta bort resterna från gamla och nu uppruttnade bryggor, glömda och gömda i vassarna. Totalt har resterna av ett tiotal bryggor nu tagits upp ur sjön, bryggor som en gång byggdes med goda avsikter men som sedan övergavs och lämnades åt sitt öde. Och som dagens föreningsmedlemmar fått ärva och bekosta borttagningen av. 
Enbart borttagningen av ett lager med tolv ton tryckimpregnerade kraftledningsstolpar i vassen vid Pumpbryggan kostade föreningen drygt 50.000 kr för upptagning, bortforsling med timmerbil samt deponering vid Återbruket. 
Det är en av anledningarna till att styrelsen är avvaktande till olika goda idéer då risken är att samfällighetens övriga medlemmar i slutänden får betala för uppstädningen, när eldsjälar tröttnat eller flyttat från området och ingen annan vill ta över skötsel och ansvar.

/Sekreteraren