Återställning påbörjad på Ekbacken

Mälarenergi har nu påbörjat återställning av vägar och grönytor på Ekbacken. Första etapp för återställning är Gränsvägen, där ny jord och gräs redan lagts ut på stora delar av grönytan i anslutning till vägen. Här vill vi uppmana alla att respektera de avspärrningar...

Stölder och skadegörelse

Mälarenergi har uppmärksammat att det har stulits en trumma med 50-slang från materialupplaget på Ekbacken. Från uppläggningsplatsen på Enhagen har någon/några gjort åverkan på en av kabeltrummorna innanför stängslet vid den nya transformatorstationen. Där har man...

Kallelse årsstämma 2023

Årets föreningsstämma kommer att äga rum den 19/4 kl 18:30 på Dansbanan. Kallelsen finns att läsa i sin helhet här och kommer också i vanlig ordning att komma ut per post inom de närmaste dagarna. x Utskick-arsstamma-2023-Fullero-SMFLadda ner...