Föreningsstämma 19.00

Som flera uppmärksamma medlemmar noterat finns två olika starttider för Fullerö samfällighetsförenings årsstämma 17 juni. I den kallelse som skickades ut i april finns en tid medan det i de senast utskicken står 19.00 som starttid. Nu är det 19.00 som gäller för...

Föreningsstämma 17 juni

Efter att regering och Folkhälsomyndigheten lättat på pandemirestriktionerna från 1 juni, ser styrelsen att det ska vara möjligt att hålla årets stämma för Fullerö samfällighetsförening den 17 juni som planerats. Stämman kommer att hållas utomhus vid dansbanan på...

Kontroll av va-anslutningar till gamla och nya pooler

Bygga pool?Hur och var ska poolen tömmas? Och är poolen kopplad till fastighetens vattenmätare?Det finns en del att ta hänsyn till när ett projekt dras igång. Styrelsen för Fullerö samfällighetsförening har noterat ett kraftigt ökat intresse för poolbyggen under...

Efterlyses: gräsklippare

Styrelsen söker intresserade inom Ekbacken-Enhagen som kan tänka sig att ställa upp och klippa gräs i sommar. Anledningen är att föreningens två ordinarie klippare inte kan medverka denna sommar och därför behövs ersättare. Föreningen har stora gräsytor som behöver...

Årsstämman i Maj

Coronapandemin gör det omöjligt även i år att hålla samfällighetsföreningens årsstämma i maj, då den ska hållas enligt stadgarna. Styrelsen har inga förhoppningar om att restriktionerna vad gäller större folksamlingar ska ändras till dess. Stämman kommer därför att...

Dags för sopning

Vintern och halkan är över för denna gång. Resterna av vintern – sanden på våra vägar – ligger dock kvar. Men inte så länge till. Den 25-26 mars börjar vägarna inom Ekbacken-Enhagen att dammas av och sanden sopas upp.Den som har sand liggande på sina uppfarter...