Befolkningsstatistik

Enligt den senaste befolkningsstatistiken bodde vid årsskiftet 2021/22 1.085 personer inom Ekbacken-Enhagen i Västerås. Av dessa var 536 kvinnor och 549 män. Under de senaste åren har en generationsväxling skett inom området när äldre flyttat bort och ersatts av yngre...

Nytt från Trivselföreningen

Den 9 mars valdes en ny styrelse då tidigare ordförande Kerstin, kassör Marie-Louise och ledamot Gun-Britt aviserat sina avgångar. Vi vill tacka dessa damer för lång och trogen tjänst i trivselföreningens styrelse och fantastiskt arbete med att genomföra aktiviteter,...

Nytt från styrelsen

FÖRENINGSSTÄMMAN. Efter att pandemirestriktionerna för större sammankomster nu slopats, kan föreningsstämman hållas den 20 april som planerats. Vid stämman kommer styrelsen att föreslå oförändrad föreningsavgift men ökad rörlig avgift för vatten från 14 till 15 kr p g...

Info från Valberedningen

Nu är Valberedningen igång med sitt arbete inför förslag till val av styrelse på Årsstämman. Vi tar tacksamt emot information som berör vårt arbete i Valberedningen ni når oss genom hemsidan och mail valber@fullerosmf.se Och vill ni nå oss personligen så är det...

Motionsdags till årsstämman

Den som har för avsikt att lämna motioner till samfällighetens årsstämma bör göra det snarast. En motion har hittills lämnats in till styrelsen. Årets stämma för Fullerö samfällighetsförening kommer att hållas den 20 april om inte fortsatta restriktioner på grund av...

Nytt från styrelsen

SKULDFRIA. Styrelsen har nu betalat av hela det lån på två miljoner som föreningen tog för fem år sedan hos Nordea för asfaltering av områdets vägar. Det innebär att föreningen nu är skuldfri.Tack vare asfalteringen har föreningens kostnader för vägunderhåll varit...