Årsstämman i Maj

Coronapandemin gör det omöjligt även i år att hålla samfällighetsföreningens årsstämma i maj, då den ska hållas enligt stadgarna. Styrelsen har inga förhoppningar om att restriktionerna vad gäller större folksamlingar ska ändras till dess. Stämman kommer därför att...

Dags för sopning

Vintern och halkan är över för denna gång. Resterna av vintern – sanden på våra vägar – ligger dock kvar. Men inte så länge till. Den 25-26 mars börjar vägarna inom Ekbacken-Enhagen att dammas av och sanden sopas upp.Den som har sand liggande på sina uppfarter...

Bryggor rustas inför sommaren

Två av områdets badbryggor håller just nu på att rustas upp för att vara badbara igen till sommaren. Det är Tryffelbadet där de gamla bryggpålarna börjat murkna och ge efter, samt bryggan vid Ekbacksbadet som får ett större bryggdäck för att svara mot ett ökat tryck...

Hovaren – vår egen öde ö

Ett fallfärdigt ruckel med inrasat tak, en övergiven hängmatta mellan två träd, en rostig flaggstång, ett torrdass med två fjölar. En liten bild av Fullerö samfällighetsförenings mest svårtillgängliga hörn – vår egen ö Hovaren. Hovaren är den lilla ö som ligger...

Valberedningen igång inför årets stämma

Samfällighetens valberedning har börjat sitt arbete med att förbereda förslag till styrelse för föreningen under 2021 inför föreningsstämman i april. Valberedarna, som nu består av två ledamöter sedan den tredje meddelat att han inte har tid att delta, är tacksamma...

Motioner till föreningsstämman

Den 31 januari är sista dag att lämna in motioner, alltså förslag, till årets föreningsstämma. Alla som är medlemmar i Fullerö samfällighetsförening har genom motioner möjligheter att tycka till om vad man tycker bör göras i området.Styrelsen planerar att hålla årets...