Nytt från styrelsen

FÖRENINGSSTÄMMAN. Efter att pandemirestriktionerna för större sammankomster nu slopats, kan föreningsstämman hållas den 20 april som planerats. Vid stämman kommer styrelsen att föreslå oförändrad föreningsavgift men ökad rörlig avgift för vatten från 14 till 15 kr p g...

Info från Valberedningen

Nu är Valberedningen igång med sitt arbete inför förslag till val av styrelse på Årsstämman. Vi tar tacksamt emot information som berör vårt arbete i Valberedningen ni når oss genom hemsidan och mail valber@fullerosmf.se Och vill ni nå oss personligen så är det...

Motionsdags till årsstämman

Den som har för avsikt att lämna motioner till samfällighetens årsstämma bör göra det snarast. En motion har hittills lämnats in till styrelsen. Årets stämma för Fullerö samfällighetsförening kommer att hållas den 20 april om inte fortsatta restriktioner på grund av...

Nytt från styrelsen

SKULDFRIA. Styrelsen har nu betalat av hela det lån på två miljoner som föreningen tog för fem år sedan hos Nordea för asfaltering av områdets vägar. Det innebär att föreningen nu är skuldfri.Tack vare asfalteringen har föreningens kostnader för vägunderhåll varit...

Nytt från styrelsen

VÄGLÅN. Vid styrelsens senaste sammanträde beslutades att det lån som föreningen tagit för asfaltering av områdets vägar, nu kan betalas av. Eftersom vår ekonomi är god och inga större investeringar planeras, skulle föreningen därmed kunna slippa betala räntor för de...

Nytt från Trivselföreningen!

Nu finns ny info från Trivselföreningen under fliken. Läs gärna för att ta del av de aktiviteter som genomförts under 2021 och vad som planeras inför 2022....