Styrelsen söker intresserade inom Ekbacken-Enhagen som kan tänka sig att ställa upp och klippa gräs i sommar. Anledningen är att föreningens två ordinarie klippare inte kan medverka denna sommar och därför behövs ersättare.

Föreningen har stora gräsytor som behöver klippas varje vecka under sommaren med föreningens stora gräsklippare och mindre ytor med grästrimmer. För två personer tar en klippning cirka åtta timmar, beroende på hur mycket gräset växer vilket i sin tur beror på vädret.
Vissa ytor klipps ofta, exempelvis vid badplatser och lekplatsen, medan andra ytor kanske bara behöver klippas varannan vecka. Som klippare kan man därför i viss mån styra själv när det är dags att ge sig ut liksom hur lång tid det tar. Klippningen kan också delas upp på fler beroende på hur stort intresset är, vilket gör att man då inte behöver känna sig låst hela sommaren.
Intresserade får naturligtvis utbildning på klipparna liksom viss lön.

Intresserade är välkomna att ta kontakt med styrelsens allmänningsansvarige Bert Jättne för mer information. Bert nås antingen via mejl på bert@fullerosmf.se eller på telefon 070-568 99 00.

/Sekreteraren