Efter att regering och Folkhälsomyndigheten lättat på pandemirestriktionerna från 1 juni, ser styrelsen att det ska vara möjligt att hålla årets stämma för Fullerö samfällighetsförening den 17 juni som planerats. Stämman kommer att hållas utomhus vid dansbanan på samma sätt som förra året.

Enligt de nya riktlinjerna får allmänna sammankomster hållas utomhus för upp till 100 personer. Kravet är dock fortfarande att avstånd ska kunna hållas mellan deltagarna för att minska risken för smitta. Styrelsen vädjar därför att endast en person per medlemsfastighet deltar vid stämman för att hålla nere antalet deltagare så att inte maxtaket överskrids. Undvik också att samlas i grupper.

Eftersom stämman hålls utomhus rekommenderar styrelsen att man tar med sig en egen stol och anpassar klädsel efter vädret. Vid regn paraply eller regnkläder.

Glöm inte heller att ta med kallelsen som skickats ut tidigare. I denna finns bl a röstkort som behövs vid eventuella omröstningar. Styrelsen har inte tryckt upp nya handlingar för utdelning vid stämman.

Alltså: Föreningsstämma vid dansbanan 17 juni kl 19.

Välkomna