Mälarenergi är nu helt klara med ledningsarbetet och återställning av marken på Ekbacken. Arbetet på Enhagen är pågående. Det finns en del öppna gropar i marken framförallt kring kabelskåp där man ska koppla in nya ledningar. Vartefter arbetet blir klart läggs groparna igen.

Tyvärr har det förekommit nya stölder på vårt område. Någon har ryckt ur och tagit nylagd kabel från rören mellan markmätarskåp och husfasad som väntade på att bli inkopplad. Boende på området ombeds att vara uppmärksamma och rapportera till Mälarenergi om man ser något misstänkt. Mälarenergi polisanmäler alla stölder.