Enhagsvägen och norrut är det så gott som klart. Det som återstår är återställning vid västra Enhagsvägen, ett par gamla kabelskåp samt en fastighet som ej är ombyggd. Mindre grushögar i syd/östra hörnet av parken ligger kvar (det ska användas till att lägga igen gropar)

Enhagsvägen och söderut har vi en del öppna gropar samt enstaka hus kvar att koppla om. Här återstår mycket återställning, förhoppningen är att vi hinner återställa en del av det innan Morbergs går på semester.

Tre gamla transformatorstationer skall raseras men detta blir till hösten liksom rasering av enstaka gamla elstolpar.

Upplagsplatsen är klar att överlämna, blåa containern och vår container för brännbart material står kvar. På transformatorstations sida har vi kvar grushögar och material. Här skall vi också koppla om högspänningen till hösten.

Vi lägger igen öppna gropar inför semestern men enstaka får vi öppna upp igen till hösten för att kunna koppla del av det gamla nätet mot det nya (detta går tyvärr ej att göra än)

I parken skulle det vara bra om föreningens medlemmar har möjlighet att hjälpas åt att vattna och även fortsätta vattna på sin tomt, på allmänningar och längs vägarna.

Påminnelse:

Den som har slängt färghinkar i vår container får ta hand om dessa själv och köra till återbruket. Färgburkarna står kvar på förskolans parkering.