Den 31 januari är sista dag att lämna in motioner, alltså förslag, till årets föreningsstämma. Alla som är medlemmar i Fullerö samfällighetsförening har genom motioner möjligheter att tycka till om vad man tycker bör göras i området.

Styrelsen planerar att hålla årets stämma den 21 april. Enligt föreningens stadgar ska stämman hållas under april månad. Men om så är möjligt beror på vilka rekommendationer som då gäller från regering och Folkhälsomyndighet, om hur många personer som får samlas till ett möte.
Förra årsstämman fick tyvärr flyttas fram till augusti på grund av förbud mot större sammankomster för att förhindra smitta av Covid 19-virus. Mötet hölls då utomhus vid dansbanan.

Ni som har förslag, motioner, kan mejla dessa till styrelsen@fullerosmf.se eller lämna dessa i föreningens brevlåda på Margaretavägen 23.

/sekreteraren