Den som har för avsikt att lämna motioner till samfällighetens årsstämma bör göra det snarast. En motion har hittills lämnats in till styrelsen.

Årets stämma för Fullerö samfällighetsförening kommer att hållas den 20 april om inte fortsatta restriktioner på grund av coronapandemin lägger hinder i vägen. Enligt stadgarna ska motioner till stämman vara inlämnade till styrelsen senast under januari månad.
Motioner kan lämnas antingen i föreningens brevlåda på Margaretavägen 23, skickas via mej till styrelsen@fulllerosmf.se eller per brev till styrelsen.

/sekreteraren