På årsstämman togs beslut om att publicera gröna Gruppens förslag här på webbsidan.

Gröna gruppen har även fått ett eget menyval under ”Trivselgruppen”

Se förslaget is in helhet här: https://fullerosmf.se/trivselforeningen/grona-gruppen/grona-gruppens-forslag-till-langsiktig-skotselplan/