Nu finns ny info från Trivselföreningen under fliken. Läs gärna för att ta del av de aktiviteter som genomförts under 2021 och vad som planeras inför 2022.