Problemet med trasor som spolas ner i toaletterna har tagit fart igen. Hittills i år har tolv stopp inträffat i pumparna vid Kantarellvägen på Enhagen på grund av trasor vilket kostat föreningen nära 60.000 att åtgärda. Och i förlängningen inköp av nya pumpar för 200.000 kr om inte stoppen upphör.

Avloppspumparna vid Kantarellvägen tar hand om merparten av allt avloppsvatten från Enhagen varför det är svårt att kunna lista ut från vilka enskilda fastigheter trasorna kommer. Mycket tyder på att det rör sig om trasor som använts vid exempelvis städning och som kanske följt med när skurhinkar tömts i toaletten. Men det har även förekommit både strumpor och annat.

Eftersom många familjer anlitar olika städföretag uppmanar styrelsen att även påminna sina städare om problemet och att det är förbjudet att spola ner föremål i toaletten. Toaletter är inga avfallstunnor.
Följande dagar har stopp inträffat: 31 december, 3 och 12 januari, 19 och 25 februari, 25 mars, 17 april, 3,10 och 23 maj samt 6 och 8 juni. Den som städat eller haft städning dessa dagar kan ta sig en funderare om man själv bidragit till stoppen.

Om inte oskicket att spola ner trasor upphör, kommer styrelsen att tvingas köpa in starkare pumpar vilket beräknas kosta cirka 200.000 kr. En kostnad som i förlängningen drabbar alla medlemmar och som skulle kunna användas till annat./Sekreteraren