Parkeringsövervakningen som beslutades om på årsstämman är nu igång på området. I och med detta krävs tillstånd att parkera i de områden som visades upp i kallelsen. De fastigheter som berörs av parkeringstillstånd är meddelade och har nu fått sina tillstånd. Noterar ni bilar som är parkerade där tillstånd krävs och som saknar tillstånd går det bra att kontakta Securitas på det nummer som finns vis områdets infarter för att påtala felparkering. Securitas kan då skicka ut en bil baserat på tillgängligheten och om de har någon i närheten. I övrigt kommer de att åka runt och bevaka de överenskomna områdena löpande. De bilar som har tillstånd ska ha dessa synligt placerade i framrutan så felparkerade bilar bör vara enkla att upptäcka.