Sopning av områdets vägar kommer att utföras av Vemmab i år. Vi har inte fått exakt datum för när sopningen kommer att ske då Vemmab även ska sopa vissa delar av Västerås innan de kommer ut till Ekbacken-Enhagen. Information om när vårt område är på tur för sopning meddelas 2 dagar innan.