På torsdag 15 juni påbörjas spolning av vattenledningarna på Ekbacken. Arbetet med genomspolningen kommer att ta ca. en vecka. Det kan innebära att det låter i era vattenledningar/rör och att vattenlåsen töms på vatten men det är helt normalt.