Under årets Summer Meet som är i slutet av denna vecka kommer Västerås Stad att sätta upp
avspärrningar mot vårt område precis som tidigare år.