Samfällighetens valberedning har börjat sitt arbete med att förbereda förslag till styrelse för föreningen under 2021 inför föreningsstämman i april. Valberedarna, som nu består av två ledamöter sedan den tredje meddelat att han inte har tid att delta, är tacksamma för åsikter och förslag till lämpliga kandidater till styrelseposter.

Kontaktuppgifter till valberedarna: Katarina Eriksen, Fingersvampsvägen 5, 070-465 77 37, katarina.eriksen@malarenergi.se samt Joacim  Sundqvist, Enhagsvägen 39, 073-940 53 53, joacim.sundqvist@malarenergi.se <mailto:joacim.sundqvist@malarenergi.se> .