I år kommer fjärravläsning av vattenförbrukning att genomföras för första gången. Detta innebär att alla de fastighetsägare inom Fullerö samfällighetsförening som fått sina vattenmätare utbytta inte kommer att få några vattenkort. Vattenkort skickas enbart ut till de fastighetsägare som fortfarande har en gammal mätare. Dessa måste även i år läsa av vattenförbrukningen manuellt.

Debitering för vattenförbrukning kommer att ske i samband med debiteringen för den andra halvan av årsavgiften i september. För att denna första fjärravläsning ska gå så pass smidigt som möjligt hoppas vi i styrelsen att ni alla är behjälpliga vid eventuella funderingar eller problem.

 Styrelsen vill också påminna om att det enligt föreningens regler inte är tillåtet att stänga av eller sätta sin vattenmätare ur bruk på annat sätt, utan att först ha meddelat detta till föreningens VA-ansvarig. Det nya fjärravläsningssystemet registrerar varje avstängning varför icke rapporterade avbrott medför extra kontrollarbete vid kommande vattenavläsning. Enligt beslut från årsstämman debiteras de fastigheter där reglerna inte följs, för en förbrukning motsvarande 400m³.

Mvh Gustav Berglund, vattenavläsningsansvarig.