Motioner till föreningsstämman

Den 31 januari är sista dag att lämna in motioner, alltså förslag, till årets föreningsstämma. Alla som är medlemmar i Fullerö samfällighetsförening har genom motioner möjligheter att tycka till om vad man tycker bör göras i området.Styrelsen planerar att hålla årets...

Nerspolade trasor onödig extrakostnad

Nu har det hänt igen!Trasor som spolats ner i toaletten och orsakar stopp i avloppspumpen. Styrelsen har flera gånger under de senaste åren påpekat att trasor och andra textilier inte får spolas ner i toaletten. Senast i slutet av augusti korkades pumpen vid...

Båtklubbens grind

Fullerö båtklubbs grind mot sin vågbrytare i hamnen har väckt kritik och frågor har också ställts till styrelsen för Fullerö samfällighetsförening om grinden. Styrelsen för samfälligheten vill därför ge en bakgrund till sitt förhållande till områdets båtklubbar. ...

Årstämma 2020

Årsstämma utomhusvid dansbanan Styrelsen för Fullerö samfällighetsförening har beslutat att den uppskjutna årsstämman ska hållas den 20 augusti kl 18.30. I år dock utomhus vid dansbanan på Enhagen då styrelsen förstått att många inte vill sitta inomhus i en lokal...