Som flera uppmärksamma medlemmar noterat finns två olika starttider för Fullerö samfällighetsförenings årsstämma 17 juni. I den kallelse som skickades ut i april finns en tid medan det i de senast utskicken står 19.00 som starttid.

Nu är det 19.00 som gäller för stämman som i år hålls utomhus vid dansbanan. 

Men redan 18.00 kommer områdets Gröna Gruppen att inleda med en presentation av sitt arbetet för att göra vårt område ännu finare.
18.30 kommer Trivselgruppen på området att presentera sin verksamhet och svara på frågor.
Det finns således all anledning att komma till dansbanan enligt kallelsen.

Kom ihåg att ta med kallelsen till stämman där det förutom alla handlingar som berör stämman, också finns röstkort att användas vid eventuella omröstningar.


Tänk också på att klä er efter väderleken och ta med en egen stol att sitta på.

Sekreteraren ber härmed om ursäkt för att ha rört till det med stämmotiderna.

/Sekreteraren