Protokollet från Föreningsstämman 2020 finns nu att ladda ner och läsa här