Hej alla i Fullerö samfällighetsförening!        

Vid årsstämman togs ett beslut att undertecknad –  tillsammans med andra intresserade – gör ett förslag på en långsiktig planering av våra allmänningar på Ekbacken-Enhagen. Detta är något som saknas nu.

De flesta jag talat med tycker att vi bör värna vår unika miljö och bevara den lantliga charmen som alltid funnits här,  och som det fortfarande finns mycket kvar av. Detta betyder alltså: det ska vara  långt ifrån ”villaträdgården”. Men det betyder inte att inte nya idéer är välkomna, idéer som kan  göra vår utemiljö ännu finare!

Jag och fler intresserade kommer att jobba ideellt med detta. Jag räknar med att vi innan ett förslag kan läggas fram i januari, kommer att träffas ca en gång/månad för en genomgång av olika delar på området. Om du är intresserad av att delta – vid en eller flera träffar –  ber jag dig kontakta mig på tel. 073-5627657 eller via mail, siowall50@hotmail.com. Jag ser fram emot trivsamma träffar då vi självklart också kan ta en fika ihop!

Du kan förstås även maila dina synpunkter och idéer. I januari får styrelsen sedan yttra sig om förslaget som sedan kommer att presenteras och förhoppningsvis framröstas vid nästa årsstämma.

Välkommen att delta i planeringen av vårt vackra Ekbacken-Enhagen!

Lena Siöwall

P.S. Om du anmäler dig, tala gärna om vilken/vilka veckodagar som bäst passar dig för ett första möte! Plats meddelas när vi vet antalet deltagare.