På tisdag 11 juni från klockan 9:00 kommer allt vatten på hela området att stängas av då den nya anslutningspunkten för inkommande vatten ska kopplas på. Vattnet beräknas vara avstängt under hela dagen.

Samtliga fastighetsägare uppmanas tappa upp eget vatten innan avstängning för att ha i beredskap under dagen. Vid förskolan kommer en tank med dricksvatten att ställas upp. Vattnet i tanken får inte användas till spolning av toaletter eller bevattning.